Härnösands Studentkår
Styrelsemdelemmar
Villa Nybo

Kårstyrelse och kontaktinformation

Kontaktinformation
Expeditionen    
Eva Peuhkuri   exp@skh.nu
Tfn: 0611-863 17    
     
Härnösands Studentkårs Styrelse    
     
Ordförande    
Jim Andersson   ordf@skh.nu
Tfn: 0611-860 76 Mob: 070-333 12 04    
Sekreterare    
Marina Hellberg   sekr@skh.nu
Ledamot Information    
Vakant   info@skh.nu
Ledamot Utbildningsbevakning    
Karolina Andersson   ub@skh.nu
Ordförande Internationella Utskottet    
Angelica Eriksson   int@skh.nu
Ordförande Sociala Utskottet    
Frida Edler   sociala@skh.nu
Ordförande Phaestmaesteriet    
Viktoria Dahlberg   pm@skh.nu
Ordförande H2IF    
Beatrice Alf   h2if@skh.nu
Ordförande Media Utskottet    
Vakant   media@skh.nu
Internrevisor    
Vakant   Inrev@skh.nu
Härnösands Studentspex (Vilande)    
Vilande.    
Förtroendevalda av ER studenter
Detta är personerna som sitter med i styrelsen och som granskare av styrelsen. För att läsa mer om någon klickar du helt enkelt bara på hans eller hennes namn.