Härnösands Studentkår
Styrelsemdelemmar
Villa Nybo

Webbadministration

Detta är ett PRIVAT datorsystem.
All obehörig användning eller åtkomst är förbjudet enligt svensk lag (BrB 4kap 9c§) och kan leda till åtal.
Alla dina operationer loggas
Det är vi som ansvarar för www.skh.nu

Jens Rankvist
Tel: 0611-86076

Mattias Hamouchi
Tel: 0611-86316

Arg tjur