Härnösands Studentkår
Styrelsemdelemmar
Villa Nybo

Kontakt med kåren

Det finns många olika saker som kan dyka upp som ställer till problem för dig som student, allt från medlemsskapsfrågor till utbildningsfrågor.
Vi på studentkåren vill gärna hjälpa dig med dessa frågor och du ska inte tveka inför kontakt med oss - vi finns här för dig!
Men i gengäld vill vi då att du ska underlätta arbetet för oss, detta gör du genom att vara tydlig med vem du är, vad du vill osv.

Vem vänder jag mig till i olika situationer?

Medlemsfrågor:

Om du har frågor rörande ditt medlemsskap i Härnösands Studentkår, frågor rörande avgifter, reserabatter etc. så ska du vända dig till Eva Peuhkuri på studentkårsexpeditionen. Eva hjälper dig mer än gärna med de frågor du har. Men hon vill att du vid kontakt med henne bifogar:

  • Namn
  • Personnummer
  • Ärende
Utbildningsfrågor:

Frågor rörande ditt program eller din kurs ställs lämpligast till den institution du tillhör, om du stöter på problem med lärare vid universitetet å andra sidan bör du först försöka prata med vederbörande. Men om dialogen inte resulterar i något och du fortfarande känner att saker och ting inte har gått rätt till så är det rekommenderat att vända sig till Utbildningsbevakningen (UB). UB arbetar ideellt för dig med ärenden som rör just utbildningar.

Studentrepresentation:

I ett led av utbildningsbevakningsarbetet har studentkåren representanter i alla beslutande och beredande grupper inom universitetets nämnder och råd. Känner du att du vill arbeta som studentrepresentant för dig själv och dina medstudenter så ska du kontakta ordförande i Härnösands Studentkår.

Idrott och hälsa:

Studentkåren har en idrottsförening som har aktiviteter fem kvällar i veckan och som dessutom arrangerar tävlingar som t.ex. Luciaden (volleyboll turnering). Vill du ha mer information om idrottsföreningen besök H2IFs sida genom att klicka här.
Har du däremot frågor kring din egen hälsa, eller psykiska välbefinnande så finns Studenthälsan för dig och dina funderingar. Inom Studenthälsan jobbar en sköterska, en präst och en kurator.

Coffee Annan:

Härnösands studentkår driver det för studenter tillgängliga Coffee Annan i kårens lokaler. Cafeverksamheten förvaltas av det Sociala Utskottet. Om du vill jobba i fiket någon kväll tveka inte att ta kontakt med ordförande i Sociala Utskottet och anmäl dig. Vi behöver all hjälp vi kan få! Sociala arrangerar dessutom andra saker, såsom t.ex. IKEA-resan.

Utbytesstudenter:

Vill du hjälpa till eller har du frågor rörande utbytesprogrammen kan du kontakta ordförande i Internationella Utskottet. Utskottet arbetar med studiesociala frågor för de utbytesstudenter vi har vid campus Härnösand.

Fester och arrangemang:

Det händer ibland att studenter blir partysugna och då kan det vara trevligt med en fest. Genom Phaestmaesteriet (PM) arrangerar kåren olika fester och evenemang. Har du frågor rörande något av denna natur så är PM de du ska ta kontakt med.

Pressarbete, Hyenan och Skitsnack:

Studenttidningen Hyenan drivs av Media Utskottet, så om du vill skriva, fota eller på annat vis arbeta med tidningen, kontakta ordförande i Media Utskottet. Du kan även vända dig till ordförande med tips om artiklar, reportage eller annat smått och gott du vill se i tidningen. Det informationsblad som hänger på samtliga toaletter på campus skrivs av Media utskottet. Har du frågor, synpunkter eller annat som du vill dela med dig av om Hyenan eller Skitsnack, kontakta Media Utskottet.