Härnösands Studentkår
Styrelsemdelemmar
Villa Nybo

Välkommen till Härnösands Studentkår!

Härnösands studentkår är en förening som arbetar för att studenterna vid Mittuniversitetet i Härnösand ska få en så bra studietid som möjligt. Studentkårens två huvuduppgifter är utbildningsbevakning och studiesocialt arbete. Du hittar Härnösands studentkårsexpedition på plan 4 i hus O.  På studentkårsexpeditionen arbetar kanslist, ordförande och vice ordförande. Övrig studentkårs verksamhet har sitt centrum på Lilla Nybo, vilken är den ljusgula trävillan högst upp på Nybrogatan.
Studenter utanför Sigma.
Utbildningsbevakning (UB)
Utbildningsbevakningen (UB) drivs av studentkårens vice ordförande tillsammans med en ledamot i styrelsen. De arbetar bland annat med att hjälpa studenter som har frågor om sin utbildning. Om du till exempel har frågor om dina rättigheter eller skyldigheter när du ska skriva en tenta eller lämna in ett arbete kan du vända dig till UB.

Utbildningsbevakningen kan även hjälpa dig som student om du någon gång under utbildningen skulle få problem. Du kanske tycker att en lärare har gjort fel eller att din praktik inte har fungerat som den ska. UB kan då hjälpa dig att ta reda på vem som har rätt, vad säger lagen i just den här frågan. Vilka rättigheter har just jag? Vilka skyldigheter har jag?

En annan del av UB är att finnas med i nämnder och råd inom universitetet. På det sättet kan studentkåren bevaka studenternas intressen och påverka innan beslut tas. Studentkåren har rätt att ha representanter i alla beslutande och beredande organ inom universitetet. Det betyder att vi finns med överallt från universitetsstyrelsen i toppen ner till den gruppen som planerar just din kurs.

Studiesocialt arbete
Det studiesociala arbetet går ut på att studenterna ska ha det så bra som möjligt vid sidan av studierna. Studentkåren ordnar aktiviteter, resor, träningar och fester för att studenterna ska få tid att tänka på annat än studierna. Det studiesociala arbetet går även ut på att till exempel jobba för att det ska finnas bra bostäder, bra studentrabatter och att studenterna får sina studiemedel. För det studiesociala arbetet ansvarar ett antal utskott, i varje utskott arbetar medlemmar i studentkåren tillsammans för att göra livet på studieorten mer berikat. För mer information om de olika utskotten följ länken nedan.
Läs mer här.

Introveckan 2006
Här nedan följer en del bra information att ha när man kommer som ny till Härnösand.

Boende
Bostäder - Härnösand erbjuder ett antal bostadsalternativ. Söker du ny bostad så har vi flera tips till dig. Läs mer här.

Utbildning
Här nedan finns lite information om hur det fungerar på universitetet.

Examination - Det finns olika examinationsformer; tentamen, hemtentamen, inlämningsuppgift, grupparbeten och muntliga framställningar. För mer information, besök MIUNslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

Fusk - Fusk på högskola och universitet leder till allvarliga konsekvenser. För mer information läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursutvärdering - Efter varje avslutad kurs ska lärarna enligt lag ordna en kursutvärdering. För mer information på ämnet, besök din institutions hemsida och läs under rubriken "Styrdokument".

Vid lärcentrumet Origo kan du som student i lugn och ro ägna dig åt studier och få viss vägledning av personal från bl.a. sambiblioteket. Origo är dessutom tillgängligt dygnet runt för studenter. För mer information läs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.