Härnösands Studentkår
Härnösands Studentkår
Mittuniversitetet

871 88 Härnösand

Tel: 0611 - 863 17
Fax: 0611 - 260 86
  • Phaestmaesteriet
Välkommen till Phaestmaesteriet
Vi inom Phaestmaesteriet (PM) arbetar ideellt för Härnösands Studentkår med studiesocialverksamhet. Vårt fortlöpande arbete består i huvudsak av att arrangera sittningar och fester för studenterna vid MIUN Härnösand.

Phaestmaesteriet är ett utskott inom Härnösands Studentkår och följer därmed den demokratiska process som styr studentkårens övriga arbete.

Nyheter & Evenemang