Härnösands Studentkår
Styrelsemdelemmar
Villa Nybo

Reguljärstudier

Rosenbäcksallén 18B-D
Att flytta till sin studieort är för många ett stort och inte alltid ett lätt steg att ta, det är mycket att tänka på då man kommer till en ny stad.

Så därför kommer det att på denna sida finnas information vars syfte är att underlätta livet som ny i Härnösand men även information för de som bott här en längre tid.

Boende:

Att ordna ett boende man kommer att trivas i är ett viktigt steg i ens studiesociala tillvaro. Att ha ett hem man trivs i gör att man lättare kan koncentrera sig på studier och andra viktiga delar av livet i Härnösand. I Härnösand kan du välja mellan olika typer av boende, det finns billiga korridorrum, studentlägenheter i varierande storlekar och prisklasser och vanliga lägenheter för eget bruk eller kanske för att dela med andra studenter.
Härnösands kommun erbjuder bostadsgaranti, för mer information och regler kring bostadsgarantin se Härnösands kommuns webbplats nedan. Nedan finns även en länk med telefonnummer till bostadsförmedlare. (Länkarna öppnas i nytt fönster)

Härnösands kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bostadsförmedlingaröppnas i nytt fönster

Valborg
Nationer och Utskott:

Livet på studieorten kan till en början vara ganska ensamt. Det är också viktigt att komma ihåg att studentlivet är mycket mer än bara plugg, man måste även ha roligt för att mäkta med studierna och för att alla ska känna sig välkomna och lära känna andra människor finns inom studentkåren möjligheten att engagera sig i olika nationer och utskott. För mer information, följ länkarna nedan.

Nationer
Phaestmaesteriet
H2IF
Lista över utskott

Vimmel på kåren
Utbildningsbevakningen (UB):

Utbildningsbevakningen (UB) drivs av studentkårens vice ordförande tillsammans med en ledamot i styrelsen. De arbetar bland annat med att hjälpa studenter som har frågor om sin utbildning. Om du till exempel har frågor om dina rättigheter eller skyldigheter när du ska skriva en tenta eller lämna in ett arbete kan du vända dig till UB.

UB kan även hjälpa dig som student om du någon gång under utbildningen skulle få problem. Du kanske tycker att en lärare har gjort fel eller att din praktik inte har fungerat som den ska. UB kan då hjälpa dig att ta reda på vem som har rätt, vad säger lagen i just den här frågan. Vilka rättigheter har just jag? Vilka skyldigheter har jag?


En annan del av UB är att finnas med i nämnder och råd inom universitetet. På det sättet kan studentkåren bevaka studenternas intressen och påverka innan beslut tas. Studentkåren har rätt att ha representanter i alla beslutande och beredande organ inom universitetet. Det betyder att vi finns med överallt från universitetsstyrelsen i toppen ner till den gruppen som planerar just din kurs.

För mer information och hjälp kontakta Utbildningsbevakningen (UB).

Extra arbeten:

För mer information angående extra arbeten, kontrollera kontinuerligt anslagstavlorna på campus och besök också arbetsförmedlingenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.