Härnösands Studentkår
Styrelsemdelemmar
Villa Nybo

Stipendier

Ansökan om stipendium ingives på särskild blankett till respektive Studentkår vid Mittuniversitetet. Dessa ansökningsblanketter tillhandahålles på Studentkårernas kansli. Det går också att ladda hem StipendieansökanPDF här. Observera att ansökan måste vara korrekt ifylld i och med att ofullständig ansökan samt ansökan eller kompletterande handlingar som har inkommit efter ansökningstidens utgång ej beaktas.

 
Sista ansökningsdag är 1:a mars varje år. Man kan även söka stipendium i efterhand, dock måste ansökan ske före 1:a mars. Utdelningen av stipendium sker före vårterminens utgång, vanligtvis vid examensfirande.

 
Ansökningsblankett

 
Man gör en generell ansökan till stipendiestiftelsen och sedan sorteras ansökan in under rätt fond när vi har fått den. Man söker alltså inte från någon speciell fond. Ansökan skall göras på särskild ansökningsblankett som finns att hämta hos Studentkåren.

 
Avrapportering

 
Vid erhållande av stipendium skall avrapportering ske i form av uppsats eller redogörelse av vad stipendiet använts till.