Härnösands Studentkår
Styrelsemdelemmar
Villa Nybo

Studentpräst

Studentpräst:
Annette Nordlinder
Mottagningstid:
Träffas enligt överenskommelse
Telefon:
0611-24514
Mobiltelefon:
0730-486831
E-post:
annette.nordlinder@svenskakyrkan.se
Kurator:
Monika Eklund
Studentpräst:
Anette Nordlinder
Sköterska:
Anette Sundström