Härnösands Studentkår
Styrelsemdelemmar
Villa Nybo

Studentsköterska

Sköterska:
Anette Sundström
Plats:
Hus O, översta våningen
Mottagningstid:
Onsdag Fm
(tidsbeställning)
Telefonnummer:
060-148418
E-post:
anette.sundstrom@miun.se
Studentpräst:
Cristina Grönroos
Sköterska:
Anette Sundström