Härnösands Studentkår
Styrelsemdelemmar
Villa Nybo

Lilla Nybo

Villa Nybo
Lilla Nybo, vad är det?
 
Lilla Nybo är det gula trähuset med grönt tak mitt på campus. Huset byggdes redan 1870 och har under en lång tid spelat en central roll för studenterna i Härnösand. Lilla Nybo har varit allt från lärarbostad till studentbokhandel. Därför kan det inte vara lämpligare än att huset nu är studenternas alldeles egna hus.

Härnösands Studentkår flyttade in i huset 2009. Lilla Nybo har därefter successivt förvandlats till ett hus av och till för studenter. I Lilla Nybo finns de flesta av de funktioner som Härnösands Studentkår erbjuder sina medlemmar som till exempel: Studenternas fik - Coffe Annan, festlokal  mm. Alla medlemmar är Välkomna och ni kan även boka Lilla Nybo ifall ni vill göra något eget.