Härnösands Studentkår
Styrelsemdelemmar
Villa Nybo

Nationer

Norrlands nation (vilande)

Norrlands nation (vilande)

V-Dala nation v-dala@skh.nu

V-Dala nation v-dala@skh.nu

Göteborgs nation (vilande)

Göteborgs nation (vilande)

Skånes nation

Skånes nation

Hellsinglands nation

Hellsinglands nation

Vad handlar det här med nationer om?

Nationer är föreningar som arbetar för den studiesociala kulturen i Härnösand. Nationerna har egna stadgar och styrdokument, de lyder dock under §6 av Härnösands Studentkårs stadgar. Om du är intresserad av medlemskap i en nation som är aktiv, kontakta då dem genom den angivna e-post adressen. Är du intresserad av att väcka en vilande nation kontakta då ordf@skh.nu.
Tanken bakom nationerna är att dessa ska samla studenter som kommer från olika regioner under samma fana i föreningslivet, dock är detta absolut inget krav då man alltid är välkommen att vara medlem i den nation man känner störst samhörighet med.
Nations-OS 2004
Medlemskap i nationer innebär olika saker för olika människor, så oavsett om du känner att du bara vill vara med i en gemenskap för att delta i olika festiviteter eller om du känner att just du är en driven person med idéer och initiativ att anordna happenings för dina studentkamrater, så finns det alltid en plats i nationerna för just dig.