Härnösands Studentkår
Styrelsemdelemmar
Villa Nybo
Härnösands Studentkår
Härnösands Studentkår
Mittuniversitetet

871 88 Härnösand

Tel: 0611 - 863 17
Fax: 0611 - 260 86
Publicerad 2013-01-22

Bli medlem i studentkåren

Här kan du registera dig:

Ny medlemlänk till annan webbplats

Registrerad/tidigare medlemlänk till annan webbplats
(studenter som har läst förut)

Vad gör studentkåren?

Studentkåren är studenternas fackförening.

Vi arbetar med utbildnings- och studiesociala frågor samt studiefackligt- och påverkansarbete. Vi ser till att ni får bra kvalitet på utbildningen.

Svar på frågor angående dina rättigheter och skyldigheter som student.

En viktig del av studentkårens arbete är, att tillsammans med studenterna, bevaka studentinflytandet. I alla förberedande och beslutande nämnder och råd vid Mittuniversitetet bereds platser för studentrepresentanter, som bevakar studenternas intressen.

Utskottens arbeta: Arbete mot sexuella trakasserier och aktivt arbete för ökad jämställdhet. Studentikos verksamhet, tillställningar som Introveckan, SNÖ6, Pubkvällar osv. Internationalisering.

För att studentkåren ska finnas kvar så behöver vi dig som medlem. Du kommer att få ett studentkort med olika rabatter hos t.ex. Telia, SFbio, studentdator.se, flygbiljetter (*Härnösand-Bromma) och reserabatt loggorna SJ/SL (villkoret är att du läser minst 22,5 hp/termin).

Medlemsavgift: 150 kr/termin.

* En enkel flygbiljett kostar 300 kr, som medlem betalar du 270 kr enkel flygbiljett dvs du får 30 kr rabatt.