Härnösands Studentkår
Styrelsemdelemmar
Villa Nybo
Härnösands Studentkår
Härnösands Studentkår
Mittuniversitetet

871 88 Härnösand

Tel: 0611 - 863 17
Fax: 0611 - 260 86
Publicerad 2012-05-03

Dagordning för terminsmöte 15 maj

Härnösands studentkår

Terminsmöte 15:e Maj 2012 klockan 18.00 Dagordning.

§1 Mötet öppnas    I/D
§2 Val av mötesfunktionärer    I/D/B
§3 Godkännande av mötets offentliggörande    I/B
§4 Fastställande av dagordning    I/B
§5 Fastställande av röstlängd    I/B
§6 Propositioner    I/D/B
§7 Studentrepresentanter/arbeta inom miun    I
§8 Val av valberedningsledamöter    I/D/B
§9 Val till förtroendeposter    I/D/B     
 - Ordförande
 - Ordförande för media utskottet
§10 Avgående kårstyrelseledamöter    I
§11 Övriga frågor    I/D
§12 Mötet avslutas    I/B