Härnösands Studentkår
Styrelsemdelemmar
Villa Nybo
Härnösands Studentkår
Härnösands Studentkår
Mittuniversitetet

871 88 Härnösand

Tel: 0611 - 863 17
Fax: 0611 - 260 86
Publicerad 2012-04-12

Terminsmöte 15 maj!!!

Härnösands studentkår kallar härmed till terminsmöte

För vem?
Alla medlemmar i Härnösands Studentkår!

Varför
Så att Du ska kunna göra din röst hörd eller lyssna på vad andra har att säga!
 
Mötet ska utse:
Ordförande för studentkåren
 
Nominera dig själv eller någon annan medlem i kåren till ordf@skh.nu senast 2 maj.
 
Eventuella motioner/interpellationer ska vara Ordförande tillhanda senast 28 april till ordf@skh.nu ]
 
Tisdagen 15 maj 18:00
Briefingrummet i O-huset