Härnösands Studentkår
Styrelsemdelemmar
Villa Nybo

Ordlista för den akademiska miljön

Bakgrund: Motivet till att nedanstående ordförteckning existerar är att i väl hög grad många nytillkomna studenter finner den akademiska diskursen lika främmande som ett fullständigt nytt språk. För att skapa gynnsammare förutsättningar för assimileringen till denna nya språkvärld lättare har vi på studentkåren sammanställt denna anspråkslösa parlör.

A

  

B

  

C

  

D

  

E

  

F

  

G

  

H

  

I

  J  

K

  

L

  

M

  N  

O

  

P

  Q  

R

  

S

  

T

  

U

  

V

  W  X  

Y

  Z  Å  

Ä

  

Ö