Härnösands Studentkår
Styrelsemdelemmar
Villa Nybo

Studentkårens Utskott

Smitingen, introveckan 2006

Smitingen, introveckan 2006

I studentkåren finns det flera olika utskott som alla arbetar för att studenterna ska ha det bra. De olika utskotten verkar inom olika studiesociala ansvarsområden.

H2IF - H2IF är studentkårens idrottsförening. H2IF anordnar varje vecka aktiviteter som innebandy, fotboll, volleyboll, dans och basket. H2IF arrangerar även turneringar såsom luciaden, en volleybollturnering som går av stapeln i början av december. Läs mer här eller kontakta H2IF via h2if@skh.nu.

Internationella utskottet - Internationella utskottet tar hand om utbytesstudenterna som kommer till Campus Härnösand. Utskottets uppgifter är att ordna aktiviteter för utbytesstudenterna och ser till att de känner sig välkomna till Härnösand. Versamheten spänner från gemensamma middagar till praktisk hjälp med det vardagliga livet i Sverige. Vill du veta mer om det Internationella Utskottet eller kanske hjälpa till, skicka ett e-post meddelande till int@skh.nu.
Mediautskottet - Mediautskottet arbetar med att ge ut Hyenan; studentkårens tidning. Tidningen bevakar kåraktiviteter och riktar sig till campus Härnösands studenter, såväl reguljär som distans. Mediautskottet är alltid på jakt efter fler skribenter som vill hjälpa till med produktionen av tidningen, så om du känner att du kan och vill hjälpa till, kontakta media@skh.nu.
Kårkväll under introveckan 2005

Kårkväll under introveckan 2005

Phaestmaesteriet (PM) - Phaestmaesteriet är det utskott som är ansvariga för vår introvecka, studentfestivalen SNÖ6 och kårkvällarna. Introveckan är de nya studenternas chans att på sina egna villkor får lära känna Mittuniversitetet, Härnösands studentkår, Härnösand och framförallt, studiekamraterna. Det är helt frivilligt att delta i lekarna. Snö6 är en festival som går av stapeln i början av vårterminen. Det är en tävling bestående av 6 grenar som alla går i snöns tecken. Har man en gång varit med i Snö6 har man ett minne för livet. På kårkvällarna samlas vi på krogen Nybrokällaren där vi dansar, pratar och umgås. Där är även på Nybrokällaren vi har våra sittningar. Sittningar är en stor middag fylld men god mat, sånger och gemenskap. Läs mer här eller kontakta PM@skh.nu.
Sociala utskottet - De arbetar för att anordna aktiviteter och resor. Exempel på resor som sociala utskottet brukar anordna är: Boda Borg, IKEA, Paradisbadet i Örnsköldsvik och skidresor. Det är bara fantasin på de ansvariga i utskottet som begränsar möjligheterna för olika aktiviteter (förutom den ekonomiska sidan). Sociala utskottet är även ansvariga för Coffee Annan. Det är studenternas fik med mottot att ingenting ska kosta mer än 5 kr.
Vill du veta mer om det Sociala utskottet eller känner du att du vill hjälpa till, kontakta ordförande i sociala via sociala@skh.nu.