Härnösands Studentkår
Styrelsemdelemmar
Villa Nybo

Studentrepresentanter

Vet du vem som representerar dig i de olika nämnder och organ som finns?
Studentkåren har ett antal studentrepresentanter inom MIUN, nedan följer en förteckning över dessa.
Är du intresserad av att göra en insats för dina medstudenter?
Hör i sådana fall av dig till ordf@skh.nu
Studentrepresentanter

Organ/Nämnd

Studentrepresentant

 
     

Ledning:

   
Universitetsstyrelsen Alexandra Stattin  
Rådet för lärarutbildningen LÄR Alexandra Stattin  
Rektors ledningsgrupp RLG Alexandra Stattin  
VFU gruppen Alexandra Stattin  

Övergripande organ:

   
Biblioteksrådet Alexandra Stattin  
Disciplinnämnden Alexandra Stattin  
Samrådsgruppen ny prorektor Alexandra Stattin  
Regionalt utvecklingsnätverk RUN Alexandra Stattin  

Institutionerna UTV, HUM, ITM, TFM

   
Institutionsstyrelsen ITM Representant i Sundsvall  
Institutionsstyrelsen HUM Stefan Karlsson  
Institutionsstyrelsen UTV Karolina Andersson  
Institutionsstyrelsen UTV Doktorand Sofia Eriksson-Bergström  
Institutionsstyrelsen TFM Representant i Sundsvall  

Ämneskollegium

   
HUM    
Ämneskollegium historia Emma Vedin  
Ämneskollegium litteraturvetenskap Jens Rankvist  
Ämneskollegium svenska    
Ämneskollegium engelska    
Ämneskollegium religionsvetenskap    
UTV    
Pedagogik Karolina Andersson