Härnösands Studentkår
Styrelsemdelemmar
Villa Nybo

Hjälp till självhjälp

Här kommer vi att lägga ut information som kan hjälpa dig som student i dina studier. Det kan tex handla om var du hittar gamla tentor eller studieteknik.

Gamla tentor

Tentorna kan hämtas via studentportalen, välj "Konferens" i vänster menyn.