Härnösands Studentkår
Styrelsemdelemmar
Villa Nybo

Utbildningsbevakningen

Utbildningsbevakningen, vad är det?

Utbildningsbevakningen (UB) drivs av studentkårens vice ordförande tillsammans med en ledamot i styrelsen. De arbetar bland annat med att hjälpa studenter som har frågor om sin utbildning. Om du till exempel har frågor om dina rättigheter eller skyldigheter när du ska skriva en tenta eller lämna in ett arbete kan du vända dig till UB.
Utbildningsbevakningen kan även hjälpa dig som student om du någon gång under utbildningen skulle få problem. Du kanske tycker att en lärare har gjort fel eller att din praktik inte har fungerat som den ska. UB kan då hjälpa dig att ta reda på vem som har rätt, vad säger lagen i just den här frågan. Vilka rättigheter har just jag? Vilka skyldigheter har jag?
En annan del av UB är att finnas med i nämnder och råd inom universitetet. På det sättet kan studentkåren bevaka studenternas intressen och påverka innan beslut tas. Studentkåren har rätt att ha representanter i alla beslutande och beredande organ inom universitetet. Det betyder att vi finns med överallt från universitetsstyrelsen i toppen ner till den gruppen som planerar just din kurs.

Hur gör jag för att vända mig till UB?

Om du tänker vända dig till UB i någon fråga rörande din utbildning så vill vi från studentkåren att du förbereder ärendet så gott du kan i förväg, detta för att korta ner handläggningstiden och arbetsbelastningen för alla inblandade parter. Ju mer vi vet från början desto mindre behöver vi jaga information rörande ärendet.

En enkel checklista för värdefull information som bör bifogas i varje ärende:

  • Vad är problemet?
  • Vad tyder på att någonting felaktigt har skett?
  • Vem berörs av detta?
  • Vilken kurs?
  • Vilken institution?
  • Vem är ansvarig lärare?
  • Vilka lärare är inblandade i ärendet?
  • Bifoga gärna all korrespondens som finns mellan dig som student och berörda parter vid universitetet.
  • Bifoga även allt annat som du anser har med ärendet att göra.

Kontakt:

Ledamot med Utbildningsansvar:
Karolina Andersson
ub@skh.nu