post

Du kanske har hört talas om uttrycket sexmästeri? Det är även kallat för festmästeri, programutskott, festeri eller klubbmästeri, beroende på vilken ort/skola det gäller. De alla är samma sak, en studentförening eller grupp som har som ansvar för att ordna fester för alla studenter. Många gånger är sexmästeriet underordnat en annan studentorganisation som studentkåren, en nation eller en studentsektion/utbildningsförening. Ett sexmästeri har en sexmästare som är ordförande. Medhjälparna kallas för sexmästerier. Sedan finns det olika ansvarsområden som delas upp på olika poster som källarmästare eller hovmästare som exempel.

Sveriges äldsta klubbmästeri

Stockholm Universitets Studentkårs Klubbmästeri är det klubbmästeri som är äldst i Sverige. De bildades 1883 och hette då Stockholms högskolas studentförening. De gav upphovet till Stockholms Universitets Studentkår. Den studentförening som längst kallats för sexmästeri är den som startade på Handelshögskolan i Göteborg 1927. Den är aktiv än idag.

Delta du med

Du kan vara med och jobba i ett sexmästeri om du vill, eller så hakar du bara på och roar dig med de fester som de ordnar. Dessa fester är faktiskt riktigt roliga och jag rekommenderar dig att testa i alla fall minst en gång!