Välkommen till denna studentkårsblogg. Den handlar om vad är en studentkår är, vad den gör, aktiviteter och mycket mer ur ett personligt perspektiv. En studentkår finns för studenterna så att studietiden ska bli så bra som möjligt. De finns så att du ska kunna fokusera på dina studier, men även för att du ska kunna få en rolig studietid. En studentkårs viktigaste uppgift är att arbeta för att utbildningarna på ett universitet eller högskola håller en hög kvalitet. Det gör att en studentkår ser till att ha representanter på olika instanser så som i universitetsstyrelsen, ämnesråd och fakultetsnämnder. Detta så att de ska kunna föra fram studenternas åsikter. En studentkår jobbar hela tiden aktivt för att se till att alla beslut som fattas ska gynna de som studerar.

Studentkåren finns där för dig

Alla studiekårer på alla universitet och högskolor finns för att värna om studenternas rättigheter. Det finns studentombud man kan vända sig till om man har frågor eller funderingar. Det man kan vända sig till studentkåren med är om du har problem med en kurs, eller om du har problem med examinationen. Du kan även vända dig till din studentkår och ditt studentombud om du känner dig orättvist behandlad. En studentkår har även ofta kontakt med olika företag och organisationer som påverkar dig som student. Det innebär bland annat CSN, kommunen du studerar i, olika bostadsbolag och så vidare. En studentkår är en organisation som styrs av sina medlemmar. Det sker alltid ett kårval, som även du kan vara med och ställa upp i. I detta kårval bestäms det vilka studenter som tar plats i kårfullmäktige. Dessa som väljs är de som jobbar med olika frågor. Varje år så fastställs även en verksamhetsplan som innehåller de frågor som studentkåren vill jobba med under året.

Studentkåren jobbar även med att ordna aktiviteter och arrangemang samt att de ofta ser till att ordna rabatter och förmåner knutna till medlemskapet.

De flesta studentkårer är även medlemmar i SFS, Sveriges förenade studentkårer, för att kunna arbeta med studentfrågor på ett nationellt plan.

Olika sektioner, klubbar och kommittéer

En studentkår har ofta olika sektioner, klubbar, kommittéer och utskott som du kan var delaktig i. Klubbarna skapas ofta utifrån ett intresse och dessa klubbar ordnar sedan olika aktiviteter som har med intresset att göra.

Studietiden ska vara en rolig tid

Även om att plugga på en högskola eller universitet i första hand är till för att ge dig en utbildning och så småningom ett jobb, så får du inte glömma att ha roligt under tiden. Det är inte fel att vara med i olika aktiviteter, klubbar och så vidare för att få ett rikare studentliv så att säga. För många är det den bästa tiden i livet, då de får plugga så väl som hitta på kul saker, gå på sittningar, med mera. Så se till att du är med och aktivt deltar i så mycket du kan.

Här kan du läsa mer om mig

Vi är sponsrade av https://magdasfonsterputs.se/